REGULAMENT GIVEAWAY

REGULAMENT GIVEAWAY

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “LOVE IS IN THE AIR GIVEAWAY”

2-10 februarie 2024

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul este organizat de TUIO SOCIAL MEDIA SRL cu sediul social în localitatea Izvorani, com. Ciolpani, județul Ilfov, imobilul inscris in CF nr 3005, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1645/2011, CUI RO28653743, cont bancar RO28BTRLRONCRT0389229501 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de PETRE LUDWIG ADRIAN în calitate de Administrator.
 • Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul rembrandt.ro sub sectiunea “Regulamentul Concursului”, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari intr-un comentariu la postarea de concurs.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

 • Concursul “Love is in the air – giveaway” se va desfasura in perioada 02 februarie – 10 februarie 2024, exclusiv online, pe pagina @rembrandtartcentre de pe reteaua de socializare Instagram disponibila pe linkul instagram.com/rembrandtartcentre/, conform mecanismului descris in Sectiunea 5 a prezentului Regulament.
 • Concursul este organizat si se adreseaza exclusiv cetatenilor de pe teritoriul

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public.

 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

 • Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
 • Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate in organizarea Concursului si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 • Concursul “Love is in the air – giveaway” se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina oficiala Instagram @rembrandtartcentre si va fi lansat printr-o postare dedicata in feedul pagini, pe data de – 02.02.2024.
 • Participantii se pot inscrie utilizand sectiunea de comentarii a postarii dedicate acestui Concurs, prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  • sa acceseze reteaua de socializare Instagram, sa isi creeze un cont personal sau sa detina unul;
  • sa urmareasca pagina @rembrandtartcentre, prin Follow pe pagina com/rembrandtartcentre/.
  • sa eticheteze un prieten în comentariu prin tag @ către profilul lui de
 • Se vor lua in considerare ca si inscrise corect in Concurs doar acele Comentarii care respecta cumulativ conditiile mentionate in art. 5.2.1 – 5.2.3 de mai sus.
 • Comentariile postate nu trebuie sa aiba contina exprimari sau aluzii ce pot fi considerate ilegale, periculoase, endentioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, cu conotatii politice sau instigatoare la acte penale sau Orice continut care incalca mentiunile de mai sus, va fi eliminat din Concurs de catre Organizator.
 • Comentariile participantilor trebuie sa fie publice, fiind dezactivate toate si orice setare de natura sa restrictioneze vizualizarea comentariului inscris in concurs.
 • Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de
 • In situatia in care un participant inscrie mai multe comentarii pe perioada Concursului, participantul va primi cate o sansa pentru fiecare comentariu postat, cu conditia ca persoana etichetata in comentariu sa fie mereu alta iar comentariul postat sa respecte regulamentul prezentului concurs.
 • Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantii la concurs si isi rezerva dreptul de a elimina orice comentarii care incalca cerintele prevazute la art.

5.4 din prezentul Regulament.

 • Nu vor fi luate in considerare:
  • intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Instagram;
  • comentariile la postarile care distribuie postarea initiala de concurs;
  • comentariile la alte postari de pe conturile de Instagram ale Organizatorului;
  • comentariile postate dupa momentul incheierii
 • Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordata cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.
 • Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, cum ar fi dar fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de erori de functionare ale platformei Instagram.
 • Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a retelei Instagram.

 

 • Se va invalida orice inregistrare in Concurs a persoanelor care participa de pe conturi false, ale altor persoane sau care apartin unor companii/branduri/organizatii de orice fel.

 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 • Desemnarea câștigătorului Concursului se va face prin tragere la sorți electronică efectuată de o comisie alcatuita din reprezentanti ai Organizatorului si/sau Agentiei, prin intermediul aplicației disponibile pe site-ul random.org, în maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. Tragerea la sorți se va realiza dintre toate inregistrarile valide ale participantiilor eligibili înscrisi in concurs, in perioada 02.02.2024 – 12.02.2024 ora 23:59.
 • In cadrul tragerii la sorti vor fi desemnati cei trei castigatori ai premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii si cate 3 rezerve pentru fiecare dintre acestia.
 • Fiecare participant poate castiga un singur premiu in cadrul tragerii la sorti, indiferent de numarul de comentarii corecte cu care a participat.
 • In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, premiile nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

 • In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 3 gift box-uri in valoare totală de 517 RON (brut).

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

 • Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, respectiv dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in cele ce urmeaza
 • Potentialii castigatori vor fi anuntati prin LATE EDIT la postarea de concurs, unde vor fi etichetati astfel incat sa fie notificati ca au fost mentionati in postare. Se va incerca contactarea acestora si prin intermediul mesageriei Instagram pentru a spori sansele de raspuns.
 • Pentru validare, fiecare potential castigator va trebui sa trimita un email cu datele personale la adresa negraru@tuio.ro .
 • Informatiile necesare in vederea validarii sunt: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail

și o copie CI pe care sa se poata citi cu usurinta numele si CNP-ul in vederea validării.

 • Fiecare potential castigator are la dispozitie 48 de ore de la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat.
 • In cazul in care un castigator nu poate fi validat in termen de 48 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordine in care au fost extrase.
 • Conditiile de validare ale rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul
 • Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.
 • Premiile vor fi livrate catre castigatori prin intermediul livrare colet, pentru produsele brandului Rembrandt având valabilitate pana pe 31.03.2024, insotit de un proces verbal de predare primire. Fiecare castigator este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire si sa-l returneze organizatorului, prin copie electronica.
 • Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei, prin colet, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la momentul validarii Castigatorilor.
 • Castigatorii nu au dreptul sa solicite contravaloarea premiilor in bani si/sau schimbarea in alte beneficii sau produse. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat aşa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.
 • Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a transfera sau ceda premiul unei alte persoane.
 • Premiul Campaniei va fi predat in format fizic doar câștigătorului campaniei si numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

 • In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii, decizia Organizatorului este definitiva.
 • Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.
 • Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
 • Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a
 • Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme legate de inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Concurs le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Concursului si nu numai. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina de Instagram instagram.com/rembrandtartcentre/. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Concursului. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in fraudarea Concursului.
 • In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • Participantilor la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date :
  • dreptul la informare (art.13 si14 din Regulamentul 2016/679)
  • dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul 2016/679)
  • dreptul de rectificare (art.16 din Regulamentul 2016/679)
  • dreptul la stergerea datelor (art.17 din Regulamentul 2016/679)
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii ( 18 din Regulamentul nr. 2016/679 )
  • dreptul la portabilitatea datelor ( 20 din Regulamentul nr. 2016/679 )
  • dreptul la opozitie ( 21din Regulamentul nr. 2016/679 )
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ ( 22 din Regulamentul nr.

2016/679 ).

 • Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa info@tuio.ro
 • Prin prezentul Regulament participantii sunt informati ca datele personale ce urmeaza a fi solicitate : respectiv nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu vor fi prelucrate in scopul desemnarii castigatorilor si inmanarii premiilor fara a constitui obiectul unei prelucrari ulterioare in scopuri de marketing.
 • Datele personale vor fi stocate pe o perioada de maxim 3 (trei) luni in scopul declarat la 10.3, dupa care vor fi sterse.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane.
 • Legea aplicabila este legea

 

ENTER YOUR EMAIL AND GET

10% OFF

Be the first to know about our exclusive items, New catalogs and special promotions.